08:30

רישום והתכנסות

09:00

ביקור בתערוכת האקספו Dell Solutions Tour

09:45

מליאת פתיחה

09:45

דברי פתיחה

10:00

Anja Monrad- Dell Regional Manager & Executive Director

10:15

יוסי שרון- Microsoft, CCG Lead

10:30

גיא בן נר- Intel, GM Intel Semiconductors

10:45

Dell End To End Solutions | צור עשת, Dell Enterprise Solutions Manager , כפיר אלפנדרי, Dell Networking & Security Specialist
Kfir  Alfandary

11:15

הפסקת קפה והמשך ביקור בתערוכת האקספו

11:45

הרצאות מומחה ב-7 כיתות מקבילות

11:45

Client solutions

11:45

OEM opportunities

11:45

Networking advantages

11:45

Software empowerment

11:45

Servers leadership

11:45

Storage innovation

11:45

Intel Updates / Microsoft Updates , Nutanix Updates / VMware Updates

13:45

מליאת סיום

13:45

מליאת סיום והגרלות

14:15

ארוחת צהריים

15:00

הרצאה מרתקת- Dark Net
Kfir  Alfandary
Open Accessibilty Menu